Sản phẩm

Công ty Chế tạo máy Kiến Thức chuyên thiết kế và chế tạo nhiều loại sản phẩm máy móc thiết bị cơ khí

Máy rửa đá: Dùng để rửa sạch đá cho ngành xây dựng

Máy rửa chanh dây: Dùng để rửa sạch chanh dây

Máy rửa cam: dùng để rửa sạch cam

Máy cắt chanh dây: Dùng để cắt và múc dịch chanh dây

Máy sấy phân bón thùng quay: Dùng để sấy khô phân bón

Máy sấy cát thùng quay: Dùng để sấy khô các

Máy sấy mùn cưa thùng quay: Dùng để sấy khô mùn cưa

Hệ thống xử lý rác thải: Dùng để xử lý rác thải sinh hoạt

Máy đóng bao 25kg: Dùng để đóng bao 25kg

Máy đóng bao 50kg: Dùng để đóng bao 50kg

Băng tải cao su: Dùng để tải vật liệu rời

Hệ thống nghiền dâm gỗ: Dùng để nghiền dâm gỗ.